Skip to main content

Varausehdot

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta

Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa
Untamonsola 7 A 1
60120 Seinäjoki
050-3313663
info@maalaistalosipila.fi
Y-tunnus 2039280-6

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja, jotka löytyvät Maalaistalo Sipilä –nimen alla Internet-palveluissa. Ylläpitäjänä toimii Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa.

Toimitus- ja varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä ”kohde”.

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun varauksen lasku on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas ei jostain syystä saa laskua, ei varaus ole sitova.
 • Asiakas maksaa varausmaksun tai koko varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista ajankohtaa.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa vähintään 14 vrk, peritään varausmaksu eli 10 % vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään koko vuokrahinta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (forcemajeure) voi Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Forcemajeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Lopullisen laskun maksettua asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta/ovikoodista.
 • Asiakas palauttaa kohteen mahdolliset avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. (Oletuksena avain jätetään kohteeseen talon sisälle ja ovi laitetaan lukkoon poistuttaessa viimeisen kerran).
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 100 euroa.
 • Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa on oikeus periä vähintään 100 euron korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 200 euroa.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet on sallittu erillisellä korvauksella 50e/eläin ja niistä tulee ilmoittaa etukäteen omistajalle.
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.
 • Maalaistalo Sipilää koskevat erityisehdot
  • Ajoneuvot (henkilöauto, pakettiauto, moottoripyörä) saa pysäköidä mihin vain pihatiellä, pihapiirissä tai rantasaunalla kuitenkaan aiheuttamatta vahinkoa istutuksille tai nurmikolle tai haittaamalla muiden tiellä liikkujien kulkemista

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa laskulla
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde vapautuu.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Kiinteistöyhtymä Hänninen/Piispa on oikeus käyttää rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Päivitetty 13.3.2024